Sjava Umama lyrics and official music video

Sjava Umama is one of the latest songs by the hit artist released in February 2019. The tune was shot in his hometown, Bergville and continues to show the authenticity of South African music. The Ambitiouz Entertainment’s award-winning artist, Sjava released the visuals for his number one track, Umama.

The narration is Sjava music is always real and easy to identify with. This recent banger is no different. Fans have received it positively, ad it is not surprising that the number has over 2 million views on YouTube already. The tune comes with an emotional touch that will make you think about your deceased parent. It is the realness of the jam that makes it a household name and a song that people of all ages can identify with.

 

Umama’s lyrics

Lyrics
Ngikhumbul’ uMa
Aksavumi (Ngikhumbul’ uMa)
Ang’sakhoni
Ngikhumbul’ uMa
Aksavumi
Ngikhumbul’ uMa
Sebeth’ indod’ endala kangaka ikhalel’ uMa wayo
Hawu bafethu ngeke ni understand-e
Ndod’ endala kangaka ikhalel’ uMa wayo
Hawu bafethu ngeke ni understand-e
Yojabula mang’fika
Athi uShembe uyaphila
Kuley’ngozi zomgwaqo mntanami ng’yajabula ufike usaphila
Beki’ khwama leMsamu
Land’ impepho kaGogo erondweni
Ngiphahle ngikhulume nabadala, ngibatshele usemagcekeni
Mvul’ iyana emakhaya, sesiphelile amakhaza
Mawubuy’ eGoli ngicela ungiphathele iheater ngoba ngempela uzong’ngcwaba
Yaz’ uMa , avunamahlaya
Ngeke ushone ngisak’thanda
Kuyoba isibusiso kimi ukuthi ubekhona Ma’wami mangishada
Ngoba uyokwazi ukungibonisa mase zingibuyela emshadweni
Ngoba uyokwazi ukungiduduza mase zingibuyela emshadweni
Angsakhoni, angisakhoni, angisakhoni
Ngikhumbul’ uMa
Angsakhoni, angisakhoni, angisakhoni
Ngikhumbul’ uMa
Sebeth’ indod’ endala kangaka ikhalel’ uMa wayo
Hawu bafethu ngeke ni understand-e
Ndod’ endala kangaka ikhalel’ uMa wayo
Hawu bafethu ngeke ni understand-e
Into engiyithanda ngekhaya, ukuthi ekhaya akungwenwa ngemali (ngemali, yeah yeah)
Noma ngingasebenzi uMama ungithanda ngingenani
(Ungithanda ngingenalutho)
Noma umhlaba ungang’shaya uzong’thulisa athi mntanami ungakhali (ungakhali)
Ubukeka ukhathale awuthi ngilande ukudla baba hlala phansi (hlala phansi)
Angisakhoni, angisakhoni, angisakhoni
Ngikhumbul’ uMa
Angisakhoni, angisakhoni, angisakhoni
Ngikhumbul’ uMa
Sebeth’ indod’ endala kangaka ikhalel’ uMa wayo
Hawu bafethu ngeke ni understand-e
Ndod’ endala kangaka ikhalel’ uMa wayo
Hawu bafethu ngeke ni understand-e

Sjava- Umama (Official Music Video)

download